CHÍNH SÁCH VÀ ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH SẢN PHẨM MÀN HÌNH E-DRA

 1. Chế độ bảo hành bao gồm những gì:

E-Dra nhận bảo hành sản phẩm màn hình nếu như lỗi sản phẩm thuộc về nhà sản xuất. Những sản phẩm lỗi do người dùng E-Dra sẽ hỗ trợ sửa sản phẩm dựa trên mức chi phí hợp lý được thỏa thận giữa E-Dra và khách hang.

 1. Bảo hành hiệu lực trong bao lâu?

Màn hình E-Dra được bảo hành trong vòng 24 tháng bao gồm:

 • – kiểm tra
 • – sửa chữa thay thế linh kiện.

*Đổi trả áp dụng với khách hàng mua hàng gặp sản phẩm lỗi ngay khi vừa mở hộp (không bao gồm lỗi do vận chuyển).

Có thể có các dịch vụ bảo hành khác tùy từng thời điểm.

Để biết thêm thông tin các vấn đề liên quan đến bảo hành, vui lòng liên lạc với số điện thoại 0987983420 (C Liên/Trưởng phòng bảo hành)

 1. Chế độ bảo hành này không bao gồm
  • Bất kỳ sản phẩm nào mà số serial đã bị tẩy xóa, sửa đổi hay gỡ bỏ.
  • Thiệt hại, hư hỏng hay trục trặc do:
  • Bảo hành dịch vụ.
  1. Tai nạn, sử dụng sai, bất cẩn, lửa, nước, sét, hay một thiên tai khác, sửa đổi sản phẩm trái phép, hay không tuân theo chỉ dẫn đi kèm với sản phẩm.
  2. Sửa chữa hay cố gắng sửa chữa bởi người không được E-Dra ủy quyền.
  3. Bất kỳ thiệt hại nào của sản phẩm do vận chuyển.
  4. Gỡ bỏ hay tự mình can thiệp vào firmware sản phẩm.
  5. Nguyên nhân bên ngoài sản phẩm, như điện dao động hay hỏng hóc.
  6. Sử dụng nguồn cung cấp hay phụ tùng không đạt chuẩn chi tiết kỹ thuật của màn hình E-Dra
  7. Hao mòn thông thường.
  8. Bất kỳ lý do gì không liên quan đến khiếm khuyết của sản phẩm.

Làm thế nào để được phục vụ

Để được bảo hành, bạn phải cung cấp:

 1. Giấy mua hàng gốc có ghi ngày
 2. Tên khách hàng
 3. Địa chỉ
 4. Số serial của sản phẩm cùng tem dán trên sản phẩm còn nguyên vẹn

Thiệt hại không bao gồm

Trách nhiệm của E-Dra được giới hạn đến chi phí sửa chữa hay thay thế sản phẩm. E-Dra sẽ không có trách nhiệm về:

 1. Thiệt hại đối với những tài sản khác gây ra bởi khiếm khuyết của sản phẩm, thiệt hại do sự không thuận tiện, mất công dụng của sản phẩm, mất thời gian, mất lợi nhuận, mất cơ hội kinh doanh, mất thiện chí, can thiệp vào quan hệ công việc, hay những thiệt hại thương mại khác, ngay cả nếu được khuyên về khả năng xảy ra những thiết hại như vậy.
 2. Bất kỳ thiệt hại nào khác, dù là thiệt hại phụ, hệ quả hay gì khác
 3. Bất kỳ yêu cầu bồi thường nào của một bên khác chống lại khách hàng

Sản phẩm hỗ trợ

E-Dra không khuyến khích sử dụng UPS để vận hành sản phẩm vì có thể có khả năng khiến sản phẩm không hoạt động tốt nhất.

Quy định số lượng điểm ảnh không hoạt động tối thiểu được bảo hành:

E-Dra luôn muốn làm hài long khách hàng bằng cách sử dụng những linh kiện tốt nhất để tạo nên chiếc màn hình của mình. Màn hình của E-Dra sẽ rất khó xuất hiện những điểm ảnh không hoạt động. Tuy nhiên dựa trên một tỷ lệ nào đó cũng vẫn sẽ xuất hiện.

Vì vậy E-Dra đưa ra tiêu chí bảo hành điểm ảnh như sau:

 1. Điểm sáng: 5 điểm sáng
 2. Điểm tối: 5 điểm tối
 • Hoặc cả 2 điểm = 5 điểm.