THÔNG TIN THANH TOÁN:

– Chủ tài khoản: Trần Viết Cường

– Ngân hàng Kỹ Thương (Techcombank) Số tài khoản: 19034100963011

– Momo: 0964 48 0404