Nguồn máy tính E-DRA EP900

299.000 

– Công suất thực : 200W

– Quạt hệ thống: 12CM

– Input: 190-250v, 5A, 50Hz

– Output: +3,3VDC: 5A +5VDC: 8A +12VDC: 11A -12VDC: 0.5A +5VSB: 2A

Danh mục:

299000

Nguồn máy tính E-DRA EP900

Nguồn máy tính E-DRA EP900

Trong kho